Det å få være medlem i ærverdige Montebello Brass anses å være et stort privilegium, og det er selvsagt ingen som takker nei når en blir tilbudt et medlemskab.

Da ferdigheter i sosial omgang og etikette er minst like viktige for Montebello Brass som musikalske kvaliteter, er det en nøysommelig prosess for å bli opptatt som medlem. Først må kandidaturet fremmes for Styret, og da helst av et eksisterende medlem. Deretfer vil Styret gå kandidaten efter i sømmene og konferere med personer i vårt omfattende nettverk for å kartlegge hver minste detalj. Når de nødvendige undersøkelser er gjennomført møtes Styret over en enkel middag på Maaemo for å drøfte medlemskabet. Dersom samtlige av Styrets medlemmer ønsker å tilby kandidaten medlemskab vil en representant fra Styret kontakte vedkommende for å overbringe de gode nyhetene.

Montebello Brass er en meget eftertraktet forening. En er likevel alltid på jakt etter medlemmer som kan forsterke oss. En ser både etter sosiale og musikalske ferdigheter, og ønsker medlemmer med kontakter inn i maktens innerste sirkler spesielt velkommen i våre rekker.

Stemmefordeling vil kunne forandre seg fra dag til dag og er ikke å anse som et stabilt holdepunkt i tilværelsen, og definitivt ikke noe en bør definere sin person utfra. Her gjelder prinsippet om at alle spiller den stemmen som er til Bandets beste. Hva som er Bandets beste vet til enhver tid Styret.

 

Besetningn per 30. september 2016

Kapellmester:

Soprano cornet:

Principal cornet:

Solo cornet:

Solo cornet:

President cornet:

Repiano cornet:

Second cornet:

Second cornet:

Third cornet:

Third cornet:

Flugel horn:

Solo horn:

First horn:

Second horn:

Solo baritone:

Second baritone:

Solo trombone:

Assistant solo trombone:

Second trombone:

Bass trombone:

Solo euphonium:

Assistant solo euphonium:

Eb Bass:

Eb bass:

Bb Bass:

Bb Bass:

Percussion:

Percussion:

 

 

Professor Preben Nicolai Kragh-Riesling d.y.

David Wechsel Strøm

Rittmeister Guttorm Gjeldsbrev Langstøyl

Gry Slohts Pladsen

Magnus Skulstad-Johnsen

President Torkild Furuseth IV

Trude Heggernes Njaa

Kjersti Skulstad-Johnsen

Hilde Sandåker Kristensen

Lars Kvam Kristoffersen

Kåre Hedge von Svendsen

Odd Arne Brandvik

Direktør Ragnhild Lovise Solberg

Øivind Kuhrsfald Kielland-Bergum

Marit Bakken

Fru Berge Frogner

Rønnaug Stokke

Dr. Karen Kammertone Hauge

Kristin Maute

Eva Hjerpaasen

Bjørn André Hatlestad

Thor-Willy Bøhrs-Karlsen

David Opporthun Willadsen

Byggmester Lasse Masterud

Thomas Grønning

Direktør Anders Mohn Frafjord

Vacant

Morten Raanes

Vacant