Det å få være medlem i ærverdige Montebello Brass anses å være et stort privilegium, og det er selvsagt ingen som takker nei når en blir tilbudt et medlemskap.

Da ferdigheter i sosial omgang og etikette er minst like viktige for Montebello Brass som musikalske kvaliteter, er det en nøysommelig prosess for å bli opptatt som medlem. Først må kandidaturet fremmes for Styret, og da helst av et eksisterende medlem. Deretfer vil Styret gå kandidaten efter i sømmene og konferere med personer i vårt omfattende nettverk for å kartlegge hver minste detalj. Når de nødvendige undersøkelser er gjennomført møtes Styret over en enkel middag på Maaemo for å drøfte medlemskapet. Dersom samtlige av Styrets medlemmer ønsker å tilby kandidaten medlemskap vil en representant fra Styret kontakte vedkommende for å overbringe de gode nyhetene.

Montebello Brass er en meget eftertraktet forening. En er likevel alltid på jakt etter medlemmer som kan forsterke oss. En ser både etter sosiale og musikalske ferdigheter, og ønsker medlemmer med kontakter inn i maktens innerste sirkler spesielt velkommen i våre rekker.

Stemmefordeling vil kunne forandre seg fra dag til dag og er ikke å anse som et stabilt holdepunkt i tilværelsen, og definitivt ikke noe en bør definere sin person utfra. Her gjelder prinsippet om at alle spiller den stemmen som er til Bandets beste. Hva som er Bandets beste vet til enhver tid Styret.

 

Besetningn per 7. oktober 2015

Kapellmester:

Soprano cornet:

Principal cornet:

President cornet:

Solo cornet:

Solo cornet:

Repiano cornet:

Second cornet:

Second cornet:

Third cornet and Champagne:

Third cornet:

Flugel horn:

Solo horn:

First horn:

Second horn/Assistant solo horn:

Solo baritone:

Second baritone:

Solo trombone:

First trombone:

Solo Second  trombone:

Second trombone:

Bass trombone:

Solo euphonium:

Assistant solo euphonium:

Eb Bass:

Eb bass:

Bb Bass:

Bb Bass:

Percussion :

Percussion:

Presidentfrue:

 

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

In absentia:

 

Professor Preben Nicolai Kragh-Riesling d.y.

David Strøm

Rittmeister Guttorm Gjeldsbrev Langstøyl

Torkild Furuseth IV

Odd Arne Brandvik

Sigrum Emerense Storheim

Trude Heggernes Njaa

Hilde Sandåker Kristensen

Therese Loftesnes Gregersen

Lars Kvam Kristoffersen

Kåre Hedge von Svendsen

Dr. Åshild Søfteland

Direktør Ragnhild Lovise Solberg

Annette Loftesnes Gilbrant

Øivind Kuhrsfald Kielland-Bergum

Fru Berge Frogner

Rønnaug Stokke

Anette Marie Lund Torskangerpoll

Dr. Karen Kammertone Hauge

Kjetil Moi

Bjørn André Hatlestad

Eva Hjerpaasen

Thor-Willy Bøhrs-Karlsen

Ole Einar Ellingbø Tveito

Thomas Grønning

Jan Arne Stavik Karlsen

Direktør Anders Mohn Frafjord

Byggmester Lasse Masterud

Andreas Wettre

Dr. Krister Mangersnes

Camilla Furuseth

 

Martin Mastercard Simensen

Lars Igesund

Monica Espenes

Kjersti Skulstad-Johnsen

Stian Gregersen

Direktør Kristian Holth

Idar Torskangerpoll

Åge Jan Barlund

Morten Raanes

Terje Larsen

Marit Bakken

Magnus Skulstad-Johnsen

Michelle Lindboe

Nikolina Miletic

David Opporthun Willadsen

Espen Refstie

Dr. Eivind Farmen Finne

Tormod Bergstøl

Øivind Borgersen